Judit-Karin Jacobsen

Judit-Karin är utbildad ridlärare 1 och är en mycket duktig turledare och instruktör!

Hon jobbar som lägerledare på våra barnridläger, håller ridskola, privatlektioner och turridningar.

Judit-Karin jobbar hos oss på gården med skötsel av hästar och gårdssysslor.