Judit-Karin Jacobsen

Judit-Karin är utbildad ridledare och är en mycket duktig turledare!

Hon jobbar som lägerledare på våra barnridläger och håller ridskolelektioner.

Judit-Karin jobbar hos oss på gården med skötsel av hästar och gårdssysslor.