Hingststation

 

 

 

 

 

Háfeti från Lilla Sträckås

Solfari från Oviksfjällen​