Linnea Gillberg

Linnea är utbildad ridledare och är en mycket uppskattad ridlärare och turledare!

Linnea håller lektioner, leder turer och är även med som lägerledeare på våra barnridläger.

Hon jobbar här på gården med skötsel av hästar och gårdsysslor.